Credit management: wat je altijd al wilde weten

Creditmanagement is hot. Het is onlangs overgewaaid uit de V.S. en het neemt in onze contreien een steeds belangrijkere rol in. Het is eigen aan een cultuur waar het snel en tijdig innen van uitstaande facturen een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering vormt. Logisch, want een gezonde cashflow staat nu eenmaal synoniem met een gezonde onderneming. Toch zijn er nog heel wat onduidelijkheden die de wereld van creditmanagement ontsieren. Wij zetten het nog eens even allemaal op een rijtje.

Doel van credit management

In tegenstelling tot wat velen denken is creditmanagement lang niet beperkt tot “risico’s indekken”. Bij creditmanagement gaat een bedrijf verantwoord om met kredietrisico’s en wordt getracht om het werkkapitaal te optimaliseren. In de praktijk komt het erop neer dat het bedrijf sneller uitstaande facturen wilt innen om het verkregen geld opnieuw in te zetten. Facturen staan immers gelijk aan geld dat nog steeds op een andere rekening geparkeerd staat en niet opnieuw kan geïnvesteerd worden.

Segmentatie en credit management

Sneller facturen innen is natuurlijk een stuk ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. In de praktijk omvat creditmanagement dan ook een uitgebreid pakket aan inspanningen die gedaan moeten worden om dat doel te bewerkstellen. In de eerste plaats zal u natuurlijk uw facturen en algemene voorwaarden juridisch sluitend moeten maken. Hiervoor raden wij altijd aan om te vertrekken van een klantensegmentering:

 

  • Onderverdeling van debiteuren: Iedere klant krijgt een plaatsje binnen een omschreven profiel. Grote klanten die veel diensten afnemen zullen bijvoorbeeld veel gunstigere verkoopsvoorwaarden krijgen dan kleinere klanten. Op die manier wordt een goede afweging gemaakt tussen klantvriendelijkheid en creditmanagement.
  • Benadering per segment: Voor ieder type debiteur wordt ook een apart benaderingsplan opgesteld. Wordt de klant per brief of per telefoon benadert? En wanneer zal dit gebeuren? Krijgt de klant gewoon een simpele herinneringen bij laattijdig betalen of zal al snel een aangetekend schrijven volgen? Ook dergelijke zaken worden gesegmenteerd conform het klantenprofiel.
  • De kredietwaardigheid van klanten wordt gecheckt: De segmentering wordt ook verder doorgetrokken dan louter ‘het aantal bestellingen’. De kredietwaardigheid van alle debiteuren wordt vooraf gecontroleerd en zal een rol spelen bij de segmentering. Een klant met een lagere kredietwaardigheid zal bijvoorbeeld vooraf een voorschot moeten betalen.

Creditmanagement uitbesteden

Uiteraard is creditmanagement veel meer dan alleen segmenteren. Het moet kaderen in een bredere plan van aanpak waar onder andere ook de marketing- en verkoopafdeling een belangrijke rol zullen spelen. Verkopers kunnen bijvoorbeeld op basis van het klantenprofiel bepaalde kortingen toekennen. Verder omvat het ook een belangrijk juridisch aspect: het opstellen van voorwaarden, contracten en het juridisch correct innen van openstaande facturen. In de praktijk zal men dan ook heel vaak externe hulp opzoeken, zoals bij een bedrijf als Cannock Chase, om een en ander te coördineren of om het bedrijf te ontzorgen.

Author: admin

Share This Post On