Payroll tarieven

Er is sprake van payroll wanneer een payroll-aanbieder het personeel van een bedrijf in dienst neemt op papier en daardoor in juridische termen de werkgever wordt.

Payrolling heeft interessante voordelen voor organisaties, vanwege de verhoogde flexibiliteit, het gemak, het beperkte risico en een financiële voordeel door efficiënte inkoop.

Aan deze genoemde voordelen zijn echter ook kosten verbonden, welke zijn opgebouwd uit allerlei factoren, percentages, bedragen en toeslagen. Zo kunnen de payrolltarieven verschillen per type werkzaamheden en moet er dus eerst worden bepaald in welke categorie de payrollmedewerker valt. In grote lijnen kunnen de werkzaamheden verdeeld worden over vier categorieën, namelijk administratief, industrieel, medisch en horeca.

Vervolgens wordt er gekeken naar de leeftijd van de payrollmedewerker. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen drie categorieën, namelijk jonger dan 21 jaar, tussen 21 en 65 jaar en ouder dan 65 jaar.

De derde stap is het bepalen of de medewerker een reguliere payrollmedewerker is of een werknemer die op basis van een tijdelijke nuluren contract werkt. Voor deze laatste groep bent u namelijk als werkgever geen pensioenkosten verschuldigd en te maken heeft met lagere sociale lasten.

De payrollbedrijven werken over het algemeen met vaste all-in payrolltarieven per feitelijk gewerkt uur.

Bij de berekening van de payrolltarieven kunt u de volgende formule gebruiken:

Payroll factor * €10,- (+ eventueel marge/ toeslag)= Payroll tarief.

Wanneer er rekening wordt gehouden met allerlei factoren, zoals vakantiedagen, feestdagen, ziekte en bijzonder verlof, komt er naar voren dat een werknemer ongeveer 88% van de beschikbare volledige tijd productief voor uw bedrijf is, oftewel met 0,88.

In de praktijk kunt u dan uitgaan van €10 * 1,65 (gemiddelde Payroll factor)+ €0,10 (marge/ toeslag)= €16,60* 0,88= €14,60 per uur bij reguliere werknemers.

Indien er sprake is van een tijdelijke werknemer, kunt u vermenigvuldigen met 0,90. Dit vanwege de beperkte ziekterisico.

Author: admin

Share This Post On