Rookmelder: noodzaak bij brandpreventie en brandveiligheid

Sinds het bouwbesluit van 2012 is het verplicht een of meerdere rookmelders in te bouwen om in aanmerking te kunnen komen voor het keurmerk Veilig Wonen. Er zijn diverse rookmelders op de markt. De meeste hiervan geven een geluidssignaal bij gevaar, andere geven een optisch signaal. Bij de smartsets is melding via o.a. SMS ook mogelijk. Dit is met name handig bij vakantie of korte afwezigheid, maar ook wanneer je niet zelf in het door de rookmelder te beveiligen object verblijft. Ook kan je een beveiligingsbedrijf inschakelen die deze voor je aansluit.

 

rookmelder

Welke methodes gebruikt een rookmelder?

Voor de rookdetectie worden er 3 verschillende manieren gebruikt:
1. optische detectie;
2. thermische detectie;
3. ionisatie detectie.

Elke rookmelder heeft een sensor die bepaalt wanneer een kritische grens overschreden wordt en het alarm af moet gaan. Een rookmelder met optische detectie werkt door middel van een fotodiode en een lichtbron. Door de rook valt er minder licht van de ingebouwde lichtbron op de diode en gaat het alarm af. Een rookmelder met thermische sensor reageert op warmte. Het alarm treedt in werking wanneer de temperatuur te veel stijgt. Een rookmelder met ionisatie sensor maakt gebruik van een intern stroompje dat voortdurend tussen twee elektroden heen en weer loopt. In geval van rook wordt dit stroompje onderbroken en gaat het alarm van de rookdetector af.

Hoe ontstaat brand?

In huis ontstaat een brand vaak door een smeulende bron. Er kan bijvoorbeeld ongemerkt een vonk op een houten tafel zijn gevallen die verder het hout is ingegaan. Kunststoffen zijn hier ook gevoelig voor. Zoiets kan uren smeulen zonder dat het opvalt en op een cruciaal moment zal het in een brand ontaarden. Een andere oorzaak van huisbranden zijn keukenbranden. Dit zijn uitslaande branden die ontstaan wanneer iemand bijvoorbeeld een frituurpan op het vuur zet en vervolgens in slaap valt. Nog niet zo lang geleden was ook de sigaret op het dekbed berucht. In industriële omgevingen ontstaan regelmatig branden door explosies die veroorzaakt worden door ontsnappend gas. Dit probleem kan op voorhand door een gasmelder opgespoord worden. Op de camping of in de camper loert hetzelfde explosiegevaar omdat hier vaak gekookt en verwarmd wordt met butagasflessen. Een gasdetector waarschuwt als dit gevaar dreigt. In de volksmond worden al dit soort melders vaak verwisseld en allemaal rookmelder of brandmelder genoemd.

Onderhoud van rookmelders

Controleer regelmatig de batterijen van de rookmelder. Deze gaan niet eeuwig mee. De brandweer adviseert om de batterijen eens per jaar te vervangen. Controleer daarnaast de detectoren van de rookmelder door het alarm af te laten gaan. De meeste apparaten hebben een testknop voor deze controle. Zorg daarnaast natuurlijk dat de rookdetector stofvrij blijft. Dit kan vrij letterlijk het verschil tussen leven en dood betekenen. Rookmelders met een ionisatie sensor gaan maximaal 10 jaar mee. Hierna moeten ze vervangen worden en bij het chemisch afval ingeleverd worden.

Ophangen van rookdetectoren en andere melders

Rook stijgt op. Daarom moet een rookmelder altijd aan het plafond gehangen worden. Hang er minstens een op elke verdieping, en houd er rekening mee dat het geluidssignaal van een rookdetector in een slaapruimte sterker moet zijn dan in een studeerkamer. Omdat volgens een onderzoek van de brandweeracademie gebleken is dat het grootste deel van de dodelijke slachtoffers bij branden juist op een bank in de woonkamer sliep, raden ze aan om ook in een woonkamer een rookmelder te installeren met een geluidsvolume van minstens 75 dB. Bij slechthorenden moeten uiteraard (ook) melders met een optisch signaal geïnstalleerd worden. Overleg dit met de bewoners. Koolmonoxide stijgt ook op, aangezien dit als verbrandingsrest ook warm is. Hang een koolmonoxide rookmelder daarom ook hoog op in de slaapruimte, of dicht bij het apparaat wat een CO-uitstoot zou kunnen genereren. Voor gassen geldt: sommige gassen stijgen als ze vrijkomen, terwijl andere dalen. Hang een gasmelder daarom zo dicht mogelijk op bij de gasinstallatie, de flessen of de leidingen.

Author: admin

Share This Post On