Wildrasters, de infra(natuur)structuur onder controle

In onze moderne leefomgeving speelt de samenwerking tussen mens en dier een belangrijke rol.
De mens met al zijn bezigheden – wonen, werken, studeren en recreëren – verplaatst zich constant. Ondanks dat Nederland inventief is in het creëren van ruimte, beschikt het over een relatief klein oppervlak in verhouding tot de enorme infrastructuur. We laten geen stukje onbenut en regelmatig worden ongelukken veroorzaakt in gebieden waar mens en natuur dicht bij elkaar komen.

We spannen ons steeds beter in om mens en natuur goed op elkaar af te stemmen en geven onze schaarse natuur meer de ruimte. De natuur wás en is nog steeds zelfredzaam en zelfregulerend.
Echter, door het intensieve leven van de mens, heeft onze fauna een beetje hulp nodig.
Dit is niet eenvoudig: Ondanks dat we de natuur zelf zijn gang willen laten gaan, moeten we gebruik maken van het menselijke vernuft in combinatie met de techniek om mens en dier te beschermen.

grindkofferdassentunnelhbatotaal

Nederland creëert en vergroot zijn natuurgebieden voor fauna en maakt ze veilig met behulp van oversteektunnels en -bruggen nabij belangrijke verkeersroutes.
Verder kunnen we met de plaatsing van faunavoorzieningen de fauna op diervriendelijke wijze effectief beschermen en veilig geleiden tijdens hun tocht naar een ander gebied.
Het rasterwerk wordt afgestemd op het type wild dat ’en route’ is. De rasterstructuren houden rekening met zowel grof wild als klein wild dat leeft in de Nederlandse bossen. De wildrasters kunnen verticale én horizontale ingezet worden en zijn opgebouwd met gaas van verschillende Maasgrootte of zelfs met een dichte structuur ingeval sprake is van de aanwezigheid van reptielen. Deze wildrasters zijn een uitstekende vorm van natuurbeheer en bescherming.

Author: admin

Share This Post On